Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Сигнатура 102-03-26
Дата на постъпване 10/10/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/11/2011
Обнародван в ДВ брой 96/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022