Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питане от народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия
Сигнатура 254-02-35
Дата на постъпване 01/03/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/03/2012
Обнародван в ДВ брой 20/2012 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия