Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Сигнатура 254-02-81
Дата на постъпване 11/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/05/2012
Обнародван в ДВ брой 39/2012 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония