Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация
Сигнатура 254-03-6
Дата на постъпване 31/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/05/2012
Обнародван в ДВ брой 42/2012 г.
Финален текст на декларацията Декларация относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа