Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана
Сигнатура 254-02-86
Дата на постъпване 31/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/06/2012
Обнародван в ДВ брой 44/2012 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана