Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод на терористичния акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г.
Сигнатура 254-03-8
Дата на постъпване 19/07/2012
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/07/2012
Обнародван в ДВ брой 56/2012 г.
Финален текст на декларацията Декларация на Народното събрание на Република България по повод на терористичния акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г.