Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи
Сигнатура 254-02-104
Дата на постъпване 19/07/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/07/2012
Обнародван в ДВ брой 59/2012 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов