Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г.
Сигнатура 261-00-1
Дата на постъпване 29/03/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/09/2012
Обнародван в ДВ брой 69/2012 г.
Финален текст на решението Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г.