Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 254-02-96
Дата на постъпване 05/07/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/09/2012
Обнародван в ДВ брой 69/2012 г.
Финален текст на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание