Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. (поверителен)
Сигнатура 202-00-27
Дата на постъпване 04/06/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/09/2012
Обнародван в ДВ брой 72/2012 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. (поверителен)