Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.
Сигнатура 254-02-93
Дата на постъпване 28/06/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/09/2012
Обнародван в ДВ брой 74/2012 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, който да включва дейността на "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, за периода от 01 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.