Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
Сигнатура 220-00-33
Дата на постъпване 28/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/10/2012
Обнародван в ДВ брой 82/2012 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.