Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста
Сигнатура 354-03-7
Дата на постъпване 08/03/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/03/2013
Обнародван в ДВ брой 27/2013 г.
Финален текст на декларацията Декларация на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста