Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение на гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществен ред
Сигнатура 454-02-15
Дата на постъпване 06/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/02/2014
Обнародван в ДВ брой 14/2014 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България