Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
Сигнатура 402-03-3
Дата на постъпване 09/04/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/04/2014
Обнародван в ДВ брой 35/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни