Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избор на Председател на Сметната палата на Република България
Сигнатура 454-02-64
Дата на постъпване 28/04/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/04/2014
Обнародван в ДВ брой 38/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избор на председател на Сметната палата на Република България