Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 454-02-75
Дата на постъпване 05/06/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/06/2014
Обнародван в ДВ брой 50/2014 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България