Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 402-03-6
Дата на постъпване 18/06/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/06/2014
Обнародван в ДВ брой 52/2014 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България