Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Сигнатура 454-02-87
Дата на постъпване 30/06/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/07/2014
Обнародван в ДВ брой 61/2014 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси