Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване в състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Сигнатура 454-02-85
Дата на постъпване 27/06/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/07/2014
Обнародван в ДВ брой 61/2014 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление