Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание
Сигнатура 454-02-1
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/10/2014
Обнародван в ДВ брой 89/2014 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание