Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 454-02-5
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/10/2014
Обнародван в ДВ брой 89/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание