Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и третото Народно събрание
Сигнатура 454-02-4
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/10/2014
Обнародван в ДВ брой 89/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и третото Народно събрание