Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 454-02-49
Дата на постъпване 26/11/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/11/2014
Обнародван в ДВ брой 99/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика