Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Сигнатура 402-00-23
Дата на постъпване 18/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/01/2015
Обнародван в ДВ брой 7/2015 г.
Финален текст на решението Решение за одобряване на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система