Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 554-02-34
Дата на постъпване 11/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/03/2015
Обнародван в ДВ брой 22/2015 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа