Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.)
Сигнатура 502-00-5
Дата на постъпване 29/01/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/03/2015
Обнародван в ДВ брой 25/2015 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)