Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Сигнатура 502-03-1
Дата на постъпване 05/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/05/2015
Обнародван в ДВ брой 38/2015 г.
Финален текст на решението Решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж, с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование "Висше училище по сигурност и икономика", със седалище Пловдив