Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 554-02-50
Дата на постъпване 27/05/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/05/2015
Обнародван в ДВ брой 40/2015 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България