Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман
Сигнатура 554-02-65
Дата на постъпване 24/07/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/07/2015
Обнародван в ДВ брой 58/2015 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на Комисия за произвеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман