Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до министъра на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната
Сигнатура 554-02-64
Дата на постъпване 24/07/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/07/2015
Обнародван в ДВ брой 59/2015 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалните грижи Ивайло Калфин