Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за запазване на ценностите на демокрацията и етническия мир в Република България
Сигнатура 454-03-4
Дата на постъпване 18/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология