Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за работата на Народното събрание през септември и октомври 2015 г.
Сигнатура 554-02-74
Дата на постъпване 15/09/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/09/2015
Обнародван в ДВ брой 72/2015 г.
Финален текст на решението Решение за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г.