Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 802-03-12
Дата на постъпване 20/11/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/11/2018
Обнародван в ДВ брой 97/2018 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България