Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по енергетика
Сигнатура 854-02-73
Дата на постъпване 12/12/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/12/2018
Обнародван в ДВ брой 105/2018 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика