Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-ата годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Търновската конституция
Сигнатура 954-02-1
Дата на постъпване 29/01/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/01/2019
Обнародван в ДВ брой 10/2019 г.
Финален текст на решението Решение за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция