Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 954-05-4/16.01.2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки
Сигнатура 954-02-4
Дата на постъпване 14/02/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/02/2019
Обнародван в ДВ брой 16/2019 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки