Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот
Сигнатура 902-03-4
Дата на постъпване 05/03/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/04/2019
Обнародван в ДВ брой 29/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот