Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за обявяване на град Велико Търново за "Историческа и духовна столица на България"
Сигнатура 954-02-17
Дата на постъпване 04/04/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/04/2019
Обнародван в ДВ брой 32/2019 г.
Финален текст на решението Решение за обявяване на град Велико Търново за "Историческа и духовна столица на България"