Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение против налагането на санкции от страна на Европейския съюз по отношение на Руската федерация, както и да заяви неучастието на Република България в прилагането им
Сигнатура 454-02-20
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология