Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за обръщение
Име на обръщението Обръщение на 44-ото Народно събрание към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция
Сигнатура 954-03-1
Дата на постъпване 12/04/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на обръщението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/04/2019
Обнародван в ДВ брой 33/2019 г.
Финален текст на обръщението Обръщение на 44-ото Народно събрание към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция