Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2018 г. (секретен) и проект за решение
Сигнатура 902-03-9
Дата на постъпване 19/04/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/09/2019
Обнародван в ДВ брой 75/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Годишен доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2018 г.