Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" ЕООД - Видин
Сигнатура 902-03-13
Дата на постъпване 20/05/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/06/2019
Обнародван в ДВ брой 50/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" ЕООД, Видин