Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.
Сигнатура 920-00-14
Дата на постъпване 28/05/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/07/2019
Обнародван в ДВ брой 60/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.