Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение на Народното събрание да възложи на министър-председателя на Република България Бойко Борисов да изготви Анекс към Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония
Сигнатура 954-02-45
Дата на постъпване 19/06/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология