Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор"
Сигнатура 507-00-2
Дата на постъпване 29/01/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология