Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Сигнатура 920-00-17
Дата на постъпване 26/06/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/01/2020
Обнародван в ДВ брой 6/2020 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги"