Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 954-02-65
Дата на постъпване 10/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/07/2019
Обнародван в ДВ брой 56/2019 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси