Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията
Сигнатура 902-03-14
Дата на постъпване 25/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/07/2019
Обнародван в ДВ брой 62/2019 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията