Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за осигуряване на средства и организация за безплатна смяна на личните документи на гражданите, пострадали от пробива в информационните системи на Националната агенция по приходите
Сигнатура 954-02-76
Дата на постъпване 26/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология